Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky řadíme mezi svislé dopravní značky a jedná se o značení, které se používá k upozornění všech účastníku silničního provozu na nebezpečí, které na silnici hrozí. Jedná se o značky, které řidiče a jiné účastníky provozu vyzívají k větší pozornosti a zajišťují bezpečný chod silnic.