ESD - značení obalů

Elektrostatika může v určitých oblastech způsobit vážné poškození citlivých nástrojů a přesně kvůli tomu existuje značení ESD. Toto značení upozorňuje zaměstnance i návštěvníky na opatření, která je nutná, v takovýchto oblastech, dodržovat. Tyto ESD tabule jsou zásadní pro bezpečnost na pracovišti. Pomocí tohoto značení můžete omezit či dokonce předcházet zbytečným nehodám.