označení paliv dle EN 16942

Vaše firma může skladovat nebo používat mnoho druhů paliv jako je benzín, motorová nafta, propan-butan a podobně. Všechny tyto paliva jsou hořlavé a vysoce toxické. Označení paliv dle EN je také extrémně důležité na čerpacích stanicích, kdy špatné značení paliva a následné nesprávné použití typu paliva může vést k výbuchu či trvalému poškození zařízení.

Z těchto důvodu je nesmírně důležité, aby bylo palivo jasně označené a nedošlo tak ke zbytečným nehodám.