Označení prosklených ploch dveří a oken

Značení prosklených ploch upravuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příloha, odst. 3.2.1., která udává že prosklené nebo průsvitné stěny, zejména celoskleněné příčky v prostorech nebo v blízkosti pracovišť a dopravních komunikací, musí být zřetelně označeny ve výši 1,1 m až 1,6 m nad podlahou vyrobeny z bezpečnostního materiálu nebo chráněny tak, aby se zabránilo nebezpečnému kontaktu zaměstnance s těmito stěnami nebo příčkami, nebo úrazu v případě jejich rozbití.

Při zvažování zdraví a bezpečnosti v rámci vašeho podnikání je důležité nepřehlížet žádná potencionální rizika. Prosklené dveře, okna a další plochy představují potencionální nebezpečí, které by mohlo způsobit zranění. Pro zajištění bezpečnosti je tedy tato místa řádně označit.

V naší nabídce najdete značení prosklených ploch ve formě nálepek různých tvarů, které jsou navrženy, tak aby upozorňovaly na možná nebezpečí a pomáhaly vašim zaměstnancům a návštěvníkům rizikům zamezit. Dále u nás najdete značení otevírání dveří či siluety dravců.