Značení Elektro a ESD

Elektřina je důležitou součástí každého moderního zařízení, ale kontakt s nimi může mít i smrtelné následky. Z důvodu bezpečnosti je nutné, aby všude, kde hrozí nějaké elektrické nebezpečí byli umístěny elektro symboly, značky esd či elektrické bezpečnostní značení. Díky správnému označení těchto nebezpečných míst, tak můžete předcházet zraněním a škodám na majetku. Značení je ideální využít v různých průmyslových prostorech, na staveništích, a dokonce i v kancelářích.

V naší nabídce najdete značení esd, elektro výstrahy, elektro texty, značení vypínačů a uzávěrů, elektro symboly a aršíky, elektro příkazy, elektro zákazy, značení kabelů a elektro kombinované tabulky.