Tlakové láhve - TEXT

Oblasti s tlakovými láhvemi mohou být velmi nebezpečným místem. Pomocí označení tlakových lahví můžete zajistit bezpečnou manipulaci a skladování těchto nádob a předejít tak zbytečným nehodám. Pomocí značení tlakových láhví tak zaměstnancům neustále přípomínáte, že s nimi musí být správně zacházeno a je nutné dodržovat bezpečnostní postupy a vyvarovat se tak nebezpečí.