Dodatkové dopravní značky

Dodatkové dopravní značky se používají k úpravě, doplnění a k podrobnějšímu vysvětlení ostatních dopravních značek. Jedná se tedy o značky, které jsou dodány k ostatním typům svislých dopravních značek a jejich účelem je rozšiřovat či naopak omezovat jejich význam.