Příkazové tabulky Elektro

Elektřina může být na pracovišti obzvláště nebezpečná, protože je v podstatě neviditelná a úrazy elektrickým proudem jsou jedním z nejčastějších úrazů na pracovišti. Je důležité využívat elektrické bezpečnostní značky, která pomáhají všem pracovníkům identifikovat a zmírnit rizika, která v oblasti hrozí. Pokud budou tato rizika ignorována můžou se stát i životu ohrožující!!

Elektro výstrahy jsou značky, které upozorňují všechny zaměstnance a návštěvníky na činnosti, která jsou v oblasti či blízkosti strojů nutná provést. Využitím těchto značek můžeme účinně chránit personál a snížit počet úrazů.