Tabulky - Pravidla bezpečnosti práce

Pravidla bezpečné práce jsou nesmírně důležitá k předcházení úrazů zaměstnanců či ostatních pověřených osob. Jedná se především o zásady bezpečnosti práce při práci na různých strojích a dalších činnostech, které mohou vést při neopatrném a nevhodném užívání k úrazům. Dále se do pravidel bezpečné práce řadí také dodržování hygienických pravidel, které je v různých potravinářských a obdobných oborech základem bezpečnosti práce. Toto bezpečnostní značení můžeme tedy zařadit mezi informační značky, které slouží k identifikaci nebezpečných oblastí / činnosti, při kterých je nutné dodržovat určitá pravidla.