Značení strojů dle ISO 11 684

Zaměstnanci, kteří pracují se stroji, se mohou dostat do nebezpečných situacích, kdy by mohlo dojít k vážnému zranění obsluhující osoby či někoho jiného. Umístěním bezpečnostního označení strojů v prostorech zařízení či stroje může zaměstnancům tato nebezpečí připojit a připomenout, jak chránit sebe a ostatní.

Jedná se o bezpečnostní štítky, které obsahují pouze dva piktogramy a jsou ideální pro označení strojů. Jeden piktogram označuje nebezpečí a druhý pak doporučené chování. Jedná se o značení dle ISO 11 684. Značení neobsahuje žádný text a je tak vhodné pro mezinárodní použití. Bezpečnostní samolepky by měly být na viditelném místě stroje. Využitím značení dle ISO 11 684 výrazné zvyšujete bezpečnost práce na strojích a zařízení.