Značení potrubí - pásy s textem a symbolem

Značení potrubí umožňuje pracovníkům rychlou a efektivní identifikace obsahu. Potrubní pásy podléhají značí dle normy ČSN 13 0072. Pomocí tohoto značení potrubí lze rychleji sledovat problémy s procesy a hledat řešení.

Potrubní pásy se sledují pro značení potrubí pomocí štítků, které jsou ve tvaru rolí. Značení potrubí podléhá normě a pomocí barevného značení lze snadno a rychle rozpoznat obsah trubek.

V nabídce najdete potrubní šipky se symboly GHS/CLP či role s pouze barevnými štítky či štítky s názvem chemické látky.