Značení nebezpečných látek a obalů

Pro značení nebezpečných látek, značení obalů a značení nebezpečného odpadu je potřeba využít značení v souladu s ADR, ADNR, IMDG, IATA a dalšími nařízeními. Výstražné etikety lze používat jak pro výrobky, tak i pro vnější obaly.

Pokud jde o přepravu nebezpečných věcí existuje řada právních předpisů, které upravují jejich klasifikaci, označování a balení. Značení ADR, značení UN, výstražné symboly GHS či výstražné symboly CLP a další přepravní štítky pomáhají tyto právní předpisy dodržovat. Nebezpečné zboží musí být vždy označeno těmito výstražnými symboly nebezpečnosti. Toto značení obalů a látek je nesmírně důležité, především proto, aby každý, kdo přijde se zbožím do styku, přesně věděl, jak s ním zacházet.

V naší nabídce najdete ADR symboly, ADR texty, Značení UN, Chemické symboly nebezpečnosti, Signální slova GHS / CLP, Označení azbestu, Značení na tříděný odpad, Označení tlakových nádob, Označení nebezpečného odpadu a značení paliv.