Označení výrobků obsahující Azbest

Vdechování azbestového prachu a vláken může vést k vážným onemocněním. Z těchto důvodu je zásadní izolovat a identifikovat veškerá nebezpečí azbestu ve vašich prostorách.

Označení azbestu varuje všechny vaše zaměstnance a návštěvníky před možnými zdravotními riziky.