Obecný příkaz

Příkazové tabulky se řádí mezi bezpečnostní značení. Tyto příkazové značky předepisují určité chování. Přestože jsou piktogramy mezinárodně srozumitelné je v určitých případech pro větší srozumitelnost značky nutné přidat k těmto piktogramům text. V těchto situacích je tedy vhodné pořídit si příkazové cedule s textem.

Příkazové značení dává vašim zaměstnancům najevo, že je potřeba použít určité prostředky či vykonat určité kroky k bezpečnému chodu vaši společnosti. Příkazové cedule musí být trvale umístěné na jasně viditelném místě.

V této kategorie najdete obecné příkazové značky jako je „Zařízení smí obsluhovat jen osoba tím pověřená“.