Značení strojů - Výstraha

Pomocí značení strojů upozorňujete na nezbytná bezpečnostní opatření a správnou manipulaci se strojem a zařízeními. Pomocí značek strojů můžete upozornit své zaměstnance na nebezpečí.

Značení strojů iso 3864-2 informuje o závažnosti nebezpečí a značky se dělí do 3 skupin rizik. Jedná se o nebezpečí, varování a výstrahu, kdy každé z těchto rizik má svou signální barvu. Výstražné označení strojů varují před nízkým rizikem lehkého až středně těžkého zranění, pokud mu nebude zabráněno.