Značení skladů a regálů

Sklad je rušné prostředí s rychlým provozem a vysokým rizikem nebezpečí. Pomocí značení skladů můžete identifikovat a omezit potencionální rizika a informovat pracovníky o hrozícím nebezpečí. Sklady fungují lépe, když jsou řádně označeny. Značky pro nosnost podlahy, značení paletových míst nebo označení regálů poskytuje pracovníkům informace, které potřebují k rychlému a efektivnímu provádění úkolů. Značení skladů a regálů je vhodné především pro sklady, distribuční centra a další průmyslová zařízení.

V naší nabídce najdete širokou nabídku skladových značek jako jsou pokyny pro používání materiálů či značení nosnosti regálů, číslice a čísla, označení materiálů či značky pro místa pro palety a mnoho dalšího.