Značení opravy a údržba

Ať už při každodenní manipulaci, tak i při údržbě je vyžadován jasně rozpoznatelný štítek, pro označení nebezpečí stroje či zařízení. Provoz a údržba těžkých strojů přichází s velkou zodpovědností a stoje představují ohrožení bezpečnosti pracovníků. Z těchto důvodu je kromě klasického značení strojů nesmírně důležité i značení opravy a značení údržby.

Toto bezpečnostní značení stroje pomáhá informovat pracovníky o současných nebezpečí a poučuje je, jak se nebezpečí vyhnout. Pomocí těchto štítků tak pomáháte chránit své pracovníky.