Nouzové zastavení

Vypínače jako emergency stop, total stop, central stop a jiné nouzové vypínače jsou základním bezpečnostním prvkem nebezpečných strojů. Nouzové vypínače jsou užitečné pouze pokud jsou využity včas. Štítky nouzového zastavení či nouzového vypnutí je proto velmi důležité umístit na viditelná místa. Díky označení těchto spínačů se zkracuje rozhodující čas při jejích hledání a zabraňuje se tak potencionálním rizikům.

Štítky nouzového zastavení kromě snížení rizika vážných nehod a omezení rizika škod, usnadňují rychlé a snadné rutinní operace, jako jsou opravy a údržba stojů.