Označení tlakových lahví s plyny

Oblasti s plynovými láhvemi na vašem pracovišti mohou být pro pracovníky velmi nebezpečným místem. Kouření nebo otevřený plamen v blízkosti tlakových lahví může způsobit výbuch a vážně zranit lidi v okolí. Pomocí symbolů nebo cedulí: pozor tlakové lahve můžete zaměstnancům neustále připomínat, že plyny představují vážné nebezpečí, pokud s nimi není správně zacházeno a nejsou dodržovány bezpečnostní postupy.

Pomocí značení tlakových lahví symboly či texty můžete zajistit bezpečné skladování a manipulaci. Značení informuje o stavu láhve, pokynech pro skladování, nebezpečí nebo třeba maximálním počtu uložených lahví či cedule označení svářecí soupravy.