Specifikace a technické informace

Materiály – technická data

Plast pro standardní tabulky P

Nárazuvzdorný polystyren (HIPS) – IROPLAST

jsou desky z houževnatého polystyrenu určené především pro interiérové aplikace – výroba štítků, reklamních tabulí, výstavních stánků a pod.

Jsou potisknutelné sítotiskem a vhodné i jako podkladové desky pro samolepící fólie.

IROPLAST lze zpracovávat řezáním, frézováním, vrtáním. Jsou vhodné pro vysekávání (do tloušťky 2 mm) a hluboké tahání za tepla.

Desky jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.

Měrná hmotnost: 1,05 g/cm3
Tepelná odolnost: do +70°C
Teplota tvarování: + 130°C až 180°C
Koeficient tepelné roztažnosti: 0,08 – 0,10 mm/m  C

Samolepící fólie S

monomerické PVC s permanentním čirým akrylovým disperzním lepidlem,
podkladový papír na jedné straně natírané kaolinem. Kromě vynikající opacity a rovinnosti nabízejí tyto fólie vysokou míru
rozměrové stability. Vynikající výsledky tisku s vysokým rozlišením a plnými barvami. Jsou obzvlášť vhodné pro aplikaci na
rovné a mírně zakřivené povrchy. Při správné aplikaci po sejmutí nezanechává žádné zbytky lepidla. Klasifikace hořlavosti B1.

Odolnost při teplotách: -40 – +80 °C

• Face: monomerické PVC, vysoce stabilizované,
kalandrované
• Tloušťka: 100 μ +/- 5 %
• Lepidlo: permanentní čiré akrylové disperzní
• Adheze: 6,5 N/cm (Finat FTM 1, po 24 hodinách na
nerezové oceli)
• Rozměrová stabilita: smrštění <0,4 mm (FINAT FTM 14)
• Liner: silikonový papír s jednou stranou s kaolinovým
nátěrem (135 g/m²)
• Pevnost v tahu md: > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
• Pevnost v tahu cd: > 20 MPa (DIN EN ISO 527)
• Roztažnost md: > 160 % (DIN EN ISO 527)
• Roztažnost cd: > 180 % (DIN EN ISO 527)
• Teplota pro aplikaci: >10 °C

Technické informace – velikosti značek

Velikost značek vzhledem k pozorovací vzdálenosti

K zachování rozpoznatelnosti značky vzhledem k pozorovací vzdálenosti je důležitá volba velikosti instalované bezpečnostní tabulky nebo značky. Pro stanovení velikosti instalované značky doporučuje ČSN ISO 3864-1 použít tento vzorec:

h = L / Z

h – výška bezpečnostní značky

Výškou značky se rozumí:
– u zákazových a příkazových – absolutní průměr znaku
– u výstražných – 0,817 x absolutní šířka značky
– u informačních, únikových, požárních a doplňkových – absolutní výška značky

L – pozorovací vzdálenost
Z – činitel vzdálenosti ( = 1 / tg α )

Přibližné hodnoty činitele Z používané v praxi:
Z = 40 pro zákazové, výstražné a příkazové značky.
Z = 100 pro únikové, požární, informační a dodatkové značky.
Z = 300 pro texty na informačních a dodatkových značkách max. do vzdálenosti 25 m.

V praxi lze, pro zjednodušení, použít následující vzdálenosti:

zákazové, výstražné, příkazové bezpečnostní tabulky

informativní, požární bezpečnostní tabulky

únikové značky

Montáž tabulek

Samolepící fólie

  • Oddělením podkladového papíru a postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) fólii přitisknout.
  • U větších formátu (A5, A4, A3 a větších) doporučujeme fólii po sejmutí podkladového papíru navlhčit vodou, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat.
  • Doporučené podkladové plochy pro nalepení bezpečostních tabulek jsou všechny materiály (sklo, dřevo, kov, umělé hmoty apod.) s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot. Podkladový povrch musí být důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení kvůli dozrání laku.
  • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +4°C.
  • Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou pohybující se od -40°C do +100°C, jednorázově i +120°C.
  • Na fólii lze nesmazatelně psát „lihovou tužkou“ CENTROPEN.

Plastové tabulky

  • Možná montáž na hladké, ale i porézní povrchy.
  • Instalaci tabulek lze provézt šrouby a nýty.
  • Instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu) nebo polyuretanového tmelu, případně pomocí oboustranných samolepících pásek. Plastovým materiálem je tvrzený polystyren, k lepení tedy nelze použít Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi. Před lepením musí být podkladový povrch důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění.