Specifikace a technické informace

Materiály – technická data

Plast pro standardní tabulky P

Materiál

houževnatý polystyren

Síla

0,5 mm – do formátu A4
0,8 mm – formát A3

Odolnost vůči teplotám

do 60°C

Použití

montáž možná na jakýkoliv povrch, nižší životnost než u samolepících fólií, omezena řada rozměrů

Samolepící fólie S

Materiál

samolepící PVC fólie

Síla

0,1 mm

Stupeň hořlavosti (DIN 53 438-3)

F1

Odolnost vůči teplotám

do 100°C

Přilnavost

25N/25mm

Použití

snadná instalace na hladké povrchy, dlouhá trvanlivost a velká variablilita rozměrů, nelze je však umístit na porézní materiály

Technické informace – velikosti značek

Velikost značek vzhledem k pozorovací vzdálenosti

K zachování rozpoznatelnosti značky vzhledem k pozorovací vzdálenosti je důležitá volba velikosti instalované bezpečnostní tabulky nebo značky. Pro stanovení velikosti instalované značky doporučuje ČSN ISO 3864-1 použít tento vzorec:

h = L / Z

h – výška bezpečnostní značky

Výškou značky se rozumí:
– u zákazových a příkazových – absolutní průměr znaku
– u výstražných – 0,817 x absolutní šířka značky
– u informačních, únikových, požárních a doplňkových – absolutní výška značky

L – pozorovací vzdálenost
Z – činitel vzdálenosti ( = 1 / tg α )

Přibližné hodnoty činitele Z používané v praxi:
Z = 40 pro zákazové, výstražné a příkazové značky.
Z = 100 pro únikové, požární, informační a dodatkové značky.
Z = 300 pro texty na informačních a dodatkových značkách max. do vzdálenosti 25 m.

V praxi lze, pro zjednodušení, použít následující vzdálenosti:

zákazové, výstražné, příkazové bezpečnostní tabulky

informativní, požární bezpečnostní tabulky

únikové značky

Montáž tabulek

Samolepící fólie

  • Oddělením podkladového papíru a postupným tlakem (nejlépe gumovým válečkem nebo stěrkou) fólii přitisknout.
  • U větších formátu (A5, A4, A3 a větších) doporučujeme fólii po sejmutí podkladového papíru navlhčit vodou, tím se dočasně sníží lepivost a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat.
  • Doporučené podkladové plochy pro nalepení bezpečostních tabulek jsou všechny materiály (sklo, dřevo, kov, umělé hmoty apod.) s vyjímkou zdiva, betonu nebo porézních hmot. Podkladový povrch musí být důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění, které by mohlo mít vliv na lepivost. Čerstvě lakované povrchy by měly být ponechány minimálně 3 měsíce bez polepení kvůli dozrání laku.
  • Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +4°C.
  • Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou pohybující se od -40°C do +100°C, jednorázově i +120°C.
  • Na fólii lze nesmazatelně psát „lihovou tužkou“ CENTROPEN.

Plastové tabulky

  • Možná montáž na hladké, ale i porézní povrchy.
  • Instalaci tabulek lze provézt šrouby a nýty.
  • Instalaci lze též provézt nalepením pomocí elastického tmelu (např. silikonu) nebo polyuretanového tmelu, případně pomocí oboustranných samolepících pásek. Plastovým materiálem je tvrzený polystyren, k lepení tedy nelze použít Chemopren či jiná lepidla na podobné bázi. Před lepením musí být podkladový povrch důkladně zbavený prachu, mastnoty, nebo jiného znečištění.