Právní ujednání

Souhlas s termíny a podmínkami

Použití těchto webových stránek je podmíněno souhlasem uživatele s termíny a podmínkami zde uvedenými. Všichni uživatelé těchto webových stránek tímto chápou a souhlasí, že použití těchto webových stránek zakládá na souhlas s termíny a podmínkami uvedenými v tomto právním sdělení.

Križan, s.r.o. si vyhrazuje právo měnit termíny a podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmíte používat tyto webové stránky.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků při registraci a obchodování jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou externích dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Copyright

Veškeré materiály publikované na internetovém serveru www.safetyshop.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty, které jsou na těchto stránkách uvedeny, informace o nich a jejich fotografie mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob.

Jakákoli část internetových stránek nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Celá dohoda

Tyto termíny a podmínky vytvářejí úplné a dokonalé pochopení a souhlas mezi stranami ve věci dotyčného předmětu a plně nahrazují veškeré písemné či ústní dohody, které se týkají předmětu smlouvy a existovaly před platností této dohody.