Značení strojů dle ČSN ISO 3864-2

Značky nebezpečí stroje varují pracovníky a návštěvníky před provozním zařízením, které by mohlo být potencionálně nebezpečné. Upozorněte zaměstnance na toto nebezpečí pomocí značení dle iso 3864-2. Pomocí označení strojů symboly upozorňujete na nezbytná bezpečnostní opatření a správnou manipulaci se strojem či zařízení.

Značení strojů dle iso 3864-2 informuje o závažnosti nebezpečí. Značky pak můžeme rozdělit do 3 stupňů rizik. Jedná se o nebezpečí, varovní a výstrahu. Každý stupeň rizika má signální barvu. Žlutá pro varování, červená pro nebezpečí a oranžová pro výstrahu.