Prostorové značení

Prostorové značení se používá pro označení různých místností a prostorů v budovách. Tyto značky jsou obvykle umístěny na dveřích nebo na stěnách a slouží k označení technických zařízení nebo identifikaci místností a k usnadnění orientace v budově.
Bezpečnostní značky a výstražné značky jsou součástí bezpečnostního značení a slouží k upozornění na různá nebezpečí a rizika. Tyto značky jsou obvykle umístěny na místech, kde hrozí nebezpečí, a slouží k informování lidí o tom, jak se vyhnout riziku.