Podlahové ohraničení zařízení

Podlahové ohraničení prostoru se používá okolo přístrojů, které musí být v případě nouze rychle přístupné. Jedná se o nesmírně důležité značky a užívají se především pro označení prostoru okolo hasicích přístrojů, elektrických zařízení a podobně.