Značení Laserové zařízení

Značení laserového zařízení se používá k upozornění zaměstnanců a návštěvníků na existující riziko vystavení laserovému záření. Vystavení určitému laserovému záření může způsobit poškození očí nebo popáleniny kůže. Používání správných bezpečnostních štítků připomene pracovníkům a návštěvníkům správné postupy a používání ochranných pomůcek, pokud jsou na laserovém pracovišti.

Označení laserového zařízení musí být jasně viditelné a čitelné během provozu zařízení a značka musí být žlutá s černým textem, okraji a symboly.