Značky upravující přednost

Dopravní značky upravující přednost slouží k regulaci provozu a jedná se o dopravní značení, které spadá do kategorie svislých dopravních značek. Jedná se o velmi důležité značení, které objasňují, kdo má přednost na křižovatce či silnici a zajišťují tak bezpečnost všech účastníku v silničním provozu.