Zákazové tabulky - pouze text

Zákazové tabulky s texty jsou bezpečnostní cedule, které pomocí textu upozorňují na činnosti, které mohou způsobit zranění a jsou zakázané. Tyto tabule se používají především k ochranně zaměstnanců a jiných osob před pracovními úrazy a jako prevence nebezpečného chování, které by mohlo k možným úrazům vést.