Značení potrubí - šipky s textem

Značky a potrubní štítky identifikují obsah a směr toku potrubí. Značky jsou barevně odlišeny a mají tištěný text s názvem obsahující látky. Barevné značení potrubí podléhá normě ČSN 13 0072. Toto potrubní značení má pomáhat pracovníkům a dalším pověřeným osobám při provádění údržbářských prací a podobně.

V rámci naší nabídky značení potrubí najdete samolepky se symboly GHS/CLP, Obousměrné šipky či jednosměrné šipky. V případě potřeby nabízíme také šipky, které neobsahují text a v případě potřeby lze mohou pracovníci psát vlastní zprávy.