Označení výtahů

Výtahy jsou na moderních pracovištích všudypřítomné, ale často se zapomíná, že i výtahy představují nebezpečí. Značení výtahu je nezbytné pro pořádek a bezpečnost v budově a taky je nutné pro jejich správné používání. Ve veřejných budovách je především třeba označit evakuační výtahy a zajistit bezpečné chování v případě nouze.