Výstrahy na přání

Výstražné štítky jsou obvykle žluté trojúhelníkové značky s černým okrajem, které pomocí mezinárodně uznávaných a srozumitelných piktogramů označují určitá nebezpečí, která mohou hrozit na pracovišti. Výstražné značky by měli být na jasně viditelných místech, aby bylo možné zamezit vážným nehodám a zvýšit tak bezpečnost vaší firmy. Značení je vhodné hlavně pro značení skladů, výrobních linek, dílen, laboratoří či výrobních závodů.