Potrubní oboustranné šipky - VZDUCH

Potrubí musí mít vždy označení dle příslušného toku materiálu. Značení potrubí zajišťuje rychlou detekci rizik a v případě nouze napomáhá rychle a správně reagovat. Nesprávně označené potrubí může vést až k vážnému zranění osob či majetku. Pomocí potrubních šipek tedy označujete obsah a směr toku potrubí. Značení potrubí podléhá normě ČSN 13 0072, které stanovuje barevné značení porubí. Tyto potrubní šipky také pomáhají zaměstnancům a dalším pověřeným osobám při provádění údržbářských prací a podobných činnostech.

Potrubní šipky slouží k identifikaci a ukazují směr toku tekutiny. Značení potrubí pomáhá pracovníkům předávat důležité informace o obsahu potrubí a tím snadnější a rychleji rozpoznat a řešit případné problémy. Všechny potrubní štítky jsou tříděny na základě barev a podléhají normě ČSN 13 0072.

V této sekci najdete potrubní šipky pro označení vzduchu.