Neměnit stav vypínače

Zákazové tabulky patří mezi bezpečnostní značky a jedná se o piktogram v červeném kulatém rámečku, který je doplněn o text. Zákazové značení se stalo v dnešním světě nepostradatelnými a jejich užití je dáno zákony a normami. Bezpečnostní zákazové tabulky dnes kvůli tomu najdeme téměř všude.

V této sekci naleznete bezpečnostní značky zákazu elektro zákazy.