Označení místnosti- texty

Značení místnosti slouží k orientaci pro zákazníky, návštěvníky a zaměstnance. Tyto značky jsou velmi užitečné ukazatele a setkáváme se s nimi a každém kroku. Značení místnosti vidíme například ve společnostech, bankách, knihovnách, veřejných institucí či na nádražích, letištích a spousty dalších. Označení na dveře nás informuje především o typu místnosti.