Příkazové tabulky - upozornění

S bezpečnostním značením se setkáváme téměř všude a každý den. Všechny tyto značky jsou potřeba pro každodenní bezpečný chod společností a jiných veřejných míst. Pod bezpečnostní štítky můžeme také zařadit tabulky upozornění. Jedná se o informační cedule, které upozorňují zaměstnance a veřejnost před nebezpečnými oblastmi či jinými riziky. Cedule by tedy měli informovat o vhodném chování, díky kterému lze předejít zbytečným úrazům a nehodám a zvýšit tak bezpečnost vaší firmy.