Značení strojů dle ISO 11 684 - Symboly: Nebezpečí popálení