Kombinované štítky dle ISO 11684

Kombinované štítky dle ISO 11684 obsahuje dva piktogramy a je ideální pro označení strojů. Piktogramy označují hrozící nebezpečí a doporučené chování. Značení neobsahuje žádný text a je tedy vhodný pro použití i v mezinárodních firmách. Užitím těchto bezpečnostní štítků výrazně zvyšujete bezpečnost práce na strojích.