Zákazové tabulky s textem

Zákazové značky či zákazové štítky jsou kulaté bezpečnostní značky v červeném rámečku, které prostřednictvím piktogramů zakazují určité činnosti. Tyto značky se ve společnostech používají především k ochraně zaměstnanců nebo jiných osob před pracovními úrazy v areálu či jako prevence chování, které by nebezpečí mohlo způsobit. Může se například jednat o značky zákazu vstupu například značka: „Nepovolaným vstup zakázán“.

Toto zákazové značení se stalo ve společnosti nepostradatelné a jeho použití je dáno normami a zákony. Oblast použití je velmi univerzální, a proto dnes toto bezpečnostní značení najdete téměř všude.