Požární tabulky s texty

Požární značky jsou podkategorií bezpečnostního značení a jsou povinné ve společnostech a veřejných institucích dle zákonu České národní rady o požární ochraně. V případě požáru je důležitá každá vteřina a požární značení mnohdy může zachránit životy. Tyto značky označují důležitá požární zařízení jako je hasící přístroj, ohlašovna požáru, hydrant, požární žebřík a spousta dalších. Díky těmto značkám se při vypuknutí požáru se minimalizují zranění a poškození majetku. Symboly požární ochrany jsou také nakresleny v evakuační plánech. Pro zvýšení bezpečnosti je tedy nezbytné přijmout protipožární opatření a označit vaši firmu vhodnými požárními štítky. Jedná se o bíle značky v červeném poli.