Fotoluminicenční - Požární symboly

Fotoluminiscenční bezpečnostní značky jsou značky ze speciálního druhu materiálu. Tento materiál absorbuje přirozené či okolní světlo a toto absorbované světlo pak může ve tmě svítit.

Fotoluminiscenční značení se používá především k navádění v případě nouze. V nouzi se počítá každá vteřina a díky fotoluminiscenčním značkám můžete zvýraznit únikovou cestu a pomoct tak orientaci a rychlosti v případě evakuace. Fotoluminiscenční značky mají výhodu oproti světelným displejům především v tom, že nespoléhají na elektrickou energii a instalace značek je jednodušší a nevyžaduje žádnou další údržbu.

Tyto značky označují důležitá požární zařízení jako je hasící přístroj, ohlašovna požáru, hydrant, požární žebřík a spousta dalších. Díky těmto značkám se při vypuknutí požáru se minimalizují zranění a poškození majetku.