Označení stavby a staveniště

Staveniště jsou už ze své podstaty nebezpečným místem a existuje mnoho potencionálních rizik. Umístěním tabule s označením stavby poskytuje všem okolo informace v oblasti bezpečnostní a ochrany zdraví při práci a napomáháte tak bezproblémovému fungování stavby.

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinní udržovat zdraví a bezpečnost na staveništi pomocí snižování či úplnému vyloučení rizik, které na stavbách hrozí. Pomocí označení stavby pomocí tabulí a cedulí typu: „Pozor vstupuje na staveniště“, „Zákaz vstupu na staveniště“ nebo „Pozor stavba“ minimalizujete potencionální rizika nehod a zvýšíte tak bezpečnost staveniště.