Označení maximální rychlosti

Označení maximální rychlosti zajišťuje bezpečný a plynulý silniční provoz. Značení rychlosti je vhodné umístit především, tam, kde je častý provoz chodců nebo dochází k častým kolizím a snížit tak riziko nehod. Kromě značení těchto míst lze značkami maximální rychlosti označit také nákladní automobily a upozornit tak ostatní účastníky dopravy na rychlostní limity těchto aut.