Elektro symboly a aršíky

Zdraví a bezpečnost je velmi důležité a je zásadní zajistit dodržování postupů elektrické bezpečnosti na pracovišti. Díky naším elektrickým štítkům a elektrickým symbolům bude zajištěno pravidelné provádění kontrol elektrických zařízení a zaměstnanci a návštěvníci budou na pracovišti chránění.

V naší nabídce elektro symbolů a aršíků najdete znaky uzemnění, označení hlavního vypínače, hlavního jističe či různé elektro výstrahy, elektro příkazy, označení vodičů a další.