Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky se užívají k signalizaci přísných zákazu, které musí všichni účastníci silničního provozu dodržovat. Jedná se o značení, které patří do skupiny svislých dopravních značek a používá se na všech typech silnic. Zákazové dopravní značení slouží především k omezení určitých manévrů či typů vozidel a je nesmírně důležité pro zajištění bezpečnosti a plynulého silničního provozu.