Přeprava nebezpečného nákladu ADR a UN

Značení ADR a UN se využívá pro identifikaci vozidel, které přepravují nebezpečné látky. Pro označení přepravy nebezpečných látek se používají štítky ADR a oranžové tabulky ADR. Štítky se užívají k označení kontejnerů a jsou ve tvaru výstražného diamantu. Oranžové tabulky se využívají k označení vozu, které zboží přepravuje.

Značky jsou vyráběny z kvalitních materiálu a vyhovují téměř jakémukoliv typu vozidla.