Značení strojů - Varování

Pomocí značení strojů upozorňujete na nezbytná bezpečnostní opatření a správnou manipulaci se strojem a zařízeními. Pomocí značek strojů můžete upozornit své zaměstnance na nebezpečí.

Značení strojů iso 3864-2 informuje o závažnosti nebezpečí a značky se dělí do 3 skupin rizik. Jedná se o nebezpečí, varování a výstrahu, kdy každé z těchto rizik má svou signální barvu. Stroje, které mají značení varování informují o nebezpečí se středním rizikem zranění nebo smrti, pokud mu nebude zabráněno.