Minisymboly pro DZP a Evakuační plány

Minisymboly dzp neboli minisymboly dokumentace zdolávání požárů slouží pro označení míst pro hasiče. Jedná se například o značení hlavního vypínače elektrického proudu, hlavní uzávěr plynu podniku nebo třeba hlavní uzávěr plynu podniku. Dokumentace zdolávání požárů se vypracovává pro objekty, kde jsou složité podmínky pro zásah nebo v místech, kde se provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím. Tyto symboly usnadňující orientaci při zásahu a rychlejší a snadnější průběh zásahu.