Velkoplošné zákazové cedule

Bezpečnostní značky jsou nedílnou součástí každodenního života a můžeme ho vidět téměř na každém kroku. Jeho použití ve veřejných prostorech a firmách je nezbytné k zajištění bezpečného chodu. Zákazové značky se ve společnostech používají především k ochraně zaměstnanců nebo jiných osob před pracovními úrazy v areálu či jako prevence chování, které by nebezpečí mohlo způsobit.

Velkoplošné bezpečnostní cedule jsou určeny do velkých prostor a areálu pro lepší viditelnost a rozpoznání důležitých míst či zákazu již z velké vzdálenosti a předcházení úrazů.