Mrtvý úhel / Angles Morts

Vozidla ve Francii s váhou nad 3,5 tuny musí být opatřena značkou označující polohu mrtvých úhlů, která jsou viditelná pro ostatní účastníky provozu a jsou umístěna v souladu s příslušnými postupy. Značení mrtvého úhlu by mělo snížit počet nehod, který těžké náklad vozy způsobují v městském provozu.

Značení musí být viditelné za všech okolností a nesmí omezovat viditelnost regulačních značek vozidla, světelných a signaluzačních zařízení či zasahovat do zorného pole řidiče. Značky musí být viditelné na bocích a zádní části vozidla a být umístěny a skleněných částech vozidla.