Siluety ptáků na sklo

Ptáci mohou přehlédnout průhledná okna či jiné prosklené plochy a létat proti nim. Z těchto důvodu by všechny skleněné plochy a jiné skleněné překážky měli být pro létající ptáky viditelné, aby se zamezilo jejich zranění.

Kromě zranění ptáků hrozí při nárazu také poničení skel. Aby se tedy zamezilo těmto nehodám a nákladným výměnám skel, využívají se k upozornění na jeich přítomnost siluety ptáků a siluety dravců.