Označení Nebezpečného a Ostatního odpadu

Značení nebezpečného odpadu pomáhá udržovat pracovníky v bezpečí a zajišťuje čistotu zařízení při likvidaci nebezpečných materiálů. Pomocí etiket nebezpečného odpadu můžete označit jakýkoli sud na nebezpečný odpad nebo nepřepravní kontejner.

Nesprávné nakládání s nebezpečným odpadem představuje obrovskou hrozbu, jak pro veřejné zdraví, tak pro okolní životní prostředí. Mezi potenciální rizika patří znečištění ovzduší, kontaminace půdy a pozemních vod a podobně. Z těchto důvodu je potřeba odpad likvidovat co nejbezpečněji a nejefektivněji. Štítky nebezpečného odpadu pomáhají pracovníkům v navigaci, kam speciální druh odpadu umístit.